top of page

נולדתי וגדלתי בפורטוגל, עליתי ארצה בגיל 28 והתגיירתי. 

גרה ויוצרת בפרדסיה. 

עבודותיי משלבות בין טכניקות שונות של צילום הנשענות על ההיסטוריה של המדיום (לדוגמה: פוטוגרמות, צילום פולארויד), צילום מבוים, ומייצבים שבהם לעיתים הצילום עצמו הופך לאובייקט, היות ואני רואה את הצילום גם כחומר.

הנושאים שמעסיקים אותי קשורים בהגירה וזיכרון, באובייקטים מסורתיים שאוצרים בתוכם היסטוריה, ובגוף הנשי. 

דרך הצילום אני בוחנת את מקומי כזרה בארץ. מדיום הצילום מאפשר לי לבדוק גם אופציה של זהות חדשה ושייכות. 

געגועים מלווים את תהליך עבודתי ועולות ממנה שאלות הקשורות למסורת, זהות, וכוחו של האובייקט להגדיר את בעליו. אני בודקת את מושג בית במקביל לניגוד שלו – האלבית. אני מקשרת בין בית לבין מה שממלא אותו, ובין זהותי לבין מה שממלא אותי.

בעבודותיי אני מזהה מתח ומאבק סביב חוויית ההיעלמות של העבר, הקיימים בעיניי גם במעשה הצילום. 

bottom of page