top of page

מקבץ עבודות בטכניקות ובמדיומים שונים

 

מעניין אותי השילוב בין חומרים וטכניקות עבודה שונות, אני מחפשת דרכים לתת לדימוי המצולם נפח. 

אני אוהבת לבחון את יחסי אובייקט - חומר הנרקמים כשמשלבים בין מדיומים.

תנועה ואור הם מרכיבים מרתקים שמאפשרים לדימוי סטטי להתקיים באופנים חדשים

bottom of page